گواهینامه‌ها و استانداردها

گواهینامه مدیریت کیفیت ISO13485

طراحی و تولید صافی دیالیز، ست لوله رابط دیالیز، سوزن استریل فیستولا و استریل تجهیزات پزشکی

دانلود فایل استاندارد